Реброто ми е најслаткото од месо. Има и мрсничко и удинче и коска. Комплет како за...