Времево денеска е: се спремаме за 29ти ноември и ќе го колиме прасето. Како што тргнало,...